Region Jönköpings Läns Brukarförening för missbruk

Jönköpings läns brukarförening

PÅVERKA BEROENDEVÅRDEN DÄR DU BOR

Om oss

Brukarföreningen är en ideell förening som består av medlemmar med egen erfarenhet av missbruks och beroendevården samt deras anhöriga.
Föreningens främsta uppgift är att ta vara på erfarenheter kring missbruksvården och missbruksfrågor ur ett brukarperspektiv samt synliggöra detta som diskussionsfrågor och förändringsunderlag i samarbete med professionen.
Föreningen är också en del av ett nätverk som driver gemensamma frågor inom området.
Brukarföreningen grundades 2011 i samband med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) projekt ”Kunskap till praktik”. Den evidensbaserade praktiken förutsatte att den enskildes erfarenheter togs tillvara för att utveckla professionen och öka insatsernas kvalitet inom missbruksvården.
Föreningen bildade senare ett nätverk för att ha en gemensam arena med andra föreningar, organisationer och självhjälpsgrupper inom området missbruk och beroende. Genom nätverket ges möjligheten att sprida och samla information om vad som händer inom området och vad som är viktigt att lyfta vidare.
Brukarstyrda brukarrevisioner har varit det verktyg som använts för att synliggöra brukarperspektivet och genomföra kvalitetsundersökningar av verksamheterna inom missbruksvården, ur ett ”bottom-up”-perspektiv.
Sedan start 2011 har det gjorts 36 Brukarstyrda brukarrevisioner och utveckling av metoden har också gjorts med gott resultat.

Vi arbetar med

Inflytandefrågor och brukarmedverkan

Brukarstyrda brukarrevisioner som är en metod som används för att öka brukarmedverkan och att kvalitetssäkra en enhet eller verksamhet

Opinionsbildning och omvärldsbevakning

Utveckling av brukarmedverkan och nyttan av densamma

Utbildning och utveckling inom föreningen

Organisering av brukare i hela länet

Delaktighet på nationell nivå

Styrelsen

MATS VIKHED

Ordförande

MARTIN ÅKESSON

Ledamot

SARI KARLSSON

Sekreterare

ISABELL ÅKESSON

Ledamot

ZANDRA LEWIN LÖÖF

Ledamot

ADAM

Job Title


Describe the people contributing to the website and your idea. Your visitors will appreciate knowing more about you.

CHRISTER PETTERSSON

Kassör

TORBJÖRN SVENSSON

Ledamot

Personliga berättelser

ANNIE

Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

VICTOR

Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

PHILIP

Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

DANIEL

Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

Kontakta oss